วิธีการส่งสินค้า

1) สั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก

   - เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล: ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ถึงสถานที่

   - ต่างจังหวัด: ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ทางขนส่ง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบสถานที่จัดส่งภายหลังจากส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 

2) สั่งซื้อสินค้าจำนวนน้อย ลูกค้าต้องมารับสินค้าเอง

กรณีที่ต้องการให้บริษัทฯ ส่งให้ บริษัทฯ ขอคิดค่าขนส่ง ดังนี้

   - เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล: คิดค่าบริการส่งครั้งละ 100.- บาท

   - ต่างจังหวัด: คิดค่าบริการส่งครั้งละ 100.- บาท

 

หมายเหตุ:

บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 3 วัน หลังจากตกลงสั่งสินค้า

ขอให้สั่งซื้อสินค้าตามจำนวนที่บรรจุในกล่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง